Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Objavljeno: 20.01.2023. 16:12
Opis:
Za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija određuje se DARKO VUKČEVIĆ, diplomirani pravnik, dosadašnji vršilac dužnosti ove uprave, do postavljenja pomoćnika direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf93 KB