Izvještaj sa XIII sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, Brisel, 9. jun 2022. godine (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:44
Opis:
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) u punoj primjeni je od 1. maja 2010. godine. Kako bi se obezbijedilo pravilno i potpuno sprovođenje SSP-a, formirano je sedam pododbora. Sastanci pododbora imaju za cilj informisanje Evropske komisije (EK) o najvažnijim crnogorskim reformama, kao i praćenje implementacije SSP-a i završnih mjerila za konkretna poglavlja. Do sticanja punopravnog članstva u Evropsku uniju (EU), održavaće se jednom godišnje.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf337 KB