Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Uprave za kadrove – rukovodioca Sektora za postupak oglašavanja i praćenja propisa

Objavljeno: 03.08.2022. 16:40
Opis:
ĐURU NIKAČU, pomoćniku direktora Uprave za kadrove - rukovodiocu Sektora za postupak oglašavanja i praćenja propisa, prestaje mandat dana 29. jula 2022. godine, zbog ukidanja ovog organa uprave.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf197 KB