Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u Ministarstvu kapitalnih investicija

Objavljeno: 03.08.2022. 16:27
Opis:
NIKOLI VELJOVIĆU, generalnom direktoru Direktorata za kapitalne investicije u Ministarstvu kapitalnih investicija, prestaje mandat zbog ukidanja navedenog radnog mjesta donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kapitalnih investicija.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf196 KB