Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova

Objavljeno: 07.03.2023. 16:53
Opis:
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova određuje se DEJAN VUKOVIĆ, diplomirani pravnik, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf93 KB