Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027

Objavljeno: 18.07.2022. 10:40
Opis:
Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027 sa Akcinom planom za za sporovođenje strategije za 2022-2023. godinu
Autor:
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
pdf3 MB