Predlog za prestanak mandata direktorice Uprave za kadrove

Objavljeno: 03.08.2022. 16:33
Opis:
JOVANI NIŠAVIĆ, direktorici Uprave za kadrove, prestaje mandat dana 29. jula 2022. godine, zbog ukidanja ovog organa uprave.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf195 KB