Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (predlagač poslanik Miloš Konatar)

Objavljeno: 28.07.2022. 16:50
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf275 KB