Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodioca Sektora za finansijsko - obavještajne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Objavljeno: 12.01.2023. 15:13
Opis:
Za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodioca Sektora za finansijsko-obavještajne poslove određuje se ALEKSANDAR RADOVIĆ, magistar pravnih nauka, do postavljenja rukovodioca Sektora za finansijskoobavještajne poslove Uprave policije u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf97 KB