Predlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Agencija za nacionalnu bezbjednost na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:58
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf32 KB