Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava

Objavljeno: 03.08.2022. 14:59
Opis:
U Odluci o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava („Službeni list CG”, br. 78/21, 87/21 i 48/22) član 1 mijenja se i glasi: „Ovom odlukom obrazuje se Radna grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (u daljem tekstu: Radna grupa) za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, u sastavu: 1. šef Radne grupe: Bojan Božović, državni sekretar u Ministarstvu pravde; 2. članovi: Momir Jauković, generalni direktor u Ministarstvu pravde, koordinator za oblast pravosuđa...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf308 KB