Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2179/2, od 6. maja 2021. godine, sa sjednice od 29. aprila 2021. godine

Objavljeno: 03.08.2022. 17:54
Opis:
Vlada Crne Gore donijela je Odluku o obrazovanju Savjeta za kontrolu biračkog spiska ("Službeni list CG", br. 10/2021, 12/2021 i 67/2021), kao privremenog radnog tijela u okviru Vlade Crne Gore, a kojom je utvrđen njegov sastav, djelokrug rada i druga pitanja od značaja za njegov rad.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf403 KB