Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministartva ekonomskog razvoja i turizma

Objavljeno: 03.08.2022. 17:49
Opis:
Ovim Pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo), utvrđuju organizacione jedinice i njihov djelokrug, radna mjesta, broj izvršilaca, opis poslova i uslovi za njihovo obavljanje, kao i raspoređivanje službenika i namještenika i zapošljavanje pripravnika.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf911 KB