Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putevima

Objavljeno: 03.08.2022. 14:53
Opis:
U Zakonu o putevima („Službeni list CG“, broj 82/20), u članu 20 stav 5 mijenja se i glasi: „Sredstva od naknada iz stava 1 tač. 2 i 3 i tač. 5 do 9 ovog člana za korišćenje državnih puteva prihod su budžeta Crne Gore, a ako putem upravlja privredno društvo osnovano odlukom Vlade, prihod su tog privrednog društva i koriste se za održavanje i zaštitu državnih puteva.“
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf375 KB