Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko–građevinskog kamena lokaliteta „Varišta - Velja glava“(bez rasprave)

Objavljeno: 03.08.2022. 17:09
Opis:
Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko–građevinskog kamena lokaliteta „Varišta - Velja glava“, Opština Herceg Novi sa predlogom za davanje koncesije
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf517 KB