Informacija o predlogu Note o pristupanju Republike Moldavije Sporazumu o uspostavljanju Koordinacionog odbora (CC – Cordination Committee) u okviru Procesa saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope

Objavljeno: 16.11.2023. 18:11
Opis:
Informacija o predlogu Note o pristupanju Republike Moldavije Sporazumu o uspostavljanju Koordinacionog odbora (CC – Cordination Committee) u okviru Procesa saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope (SEDM - Southeastern Europe Defence Ministerial) s Predlogom note
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf238 KB