Predlog za imenovanje članova Odbora direktora „Monte-put“ DOO Podgorica

Objavljeno: 04.08.2022. 12:02
Opis:
Imenuje se Odbor direktora „Monte put“ d.o.o. Podgorica, u sastavu: Aleksandar M. Ljumović, član, Nikola Milićević, član i Dušan Golović, član.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf119 KB