CEFTA

Implementacija CEFTA 2006 Sporazuma

Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) je potpisan u Bukureštu 19. decembra 2006. godine...
Detaljnije
Svjetska trgovinska organizacija STO

STO

SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA (STO) – Jedina međunarodna organizacija koja definiše institucionalno pravni okvir međunarodnog trgovinskog sistema
Detaljnije
Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Bilateralni ekonomski i investicioni sporazumi Crne Gore sa drugim državama
Detaljnije