Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Vijesti iz ministarstva

Šta radi Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera vrši poslove uprave koji se odnose na: pripremu i praćenje propisa i strateško planiranje sistema u oblasti turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Vladimir Martinović

Vladimir Martinović

Vladimir Martinović je rođen u Kolašinu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u opštini Kolašin. Osnovne studije završio je 2012. godine na Pravnom fakultetu.
Detaljnije

Rukovodeći tim

Nenad Vitomirović

državni sekretar

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Nikola Tomašević

v.d. sekretara ministarstva

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Vuk Žižić

državni sekretar

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Balša Bajagić

v.d. generalnog direktora

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Tamara Brajović

v.d. generalne direktorice

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Matija Đurđevac

v.d. generalnog direktora

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Dalibor Jošović

v.d. generalnog direktora

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Kontakt

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora

Vladimir Martinović

ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Telefon:+382 20 446 314+382 20 446 227

Turizam

Turizam, ugostiteljstvo, turistička ponuda, uslovi privređivanja u turizmu...

Ekologija

Priroda i biodiverzitet Crne Gore. Kako da zaštitimo prirodu da bi ona štitila nas?

Saradnja sa NVO

Konkursi za finansiranje nevladinih organizacija, pozivi za učešće nevladinih organizacija u radnim

Pitajte Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Telefon:
+382 20 446 314;
+382 20 446 227;

E-mail:
kabinet@mert.gov.me;

Adresa:
IV Proleterske brigade broj 19,
81000 Podgorica