Struči ispit

Stručni ispit

U Ministarstvu rada i socijalnog staranja organizuje se polaganje stručnih ispita iz oblasti socijalne i dječje zaštite i oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Socijalna i dječja zaštita

Opšte napomene

Zaštita i zdravlje na radu

Obavještenja o terminima polaganja