Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Komitet za praćenje sprovođenja Konvencije o računarskom kriminalu SE, prisustvovala je i delegacija u sastavu: Valentina Bodven (Ministarstvo pravde), Miroslav Turković (SDT) i Nikola Samardžić (DT ODT-a u Herceg Novom).
Ministarstvo pravde Crna Gora potpisala Drugi dodatni protokol uz Konvenciju o računarskom kriminalu

Stalna predstavnica Crne Gore pri Savjetu Evrope, ambasadorka Božidarka Krunić, potpisala je u ime Vlade Drugi dodatni protokol uz Konvenciju o računarskom kr

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ministarstvo pravde, uz veliku brigu i dužnu pažnju, cijeneći nezavisnost i nepristrasnost sudske vlasti, prati postupke koji su danas tema laičke i stručne j

Vijesti/Najave
Turska ambasadorka posjetila ministra pravde
18.5.2022.
Ministarstvo pravde Turska ambasadorka posjetila ministra pravde

Izazovi tranzitnog i međunarodnog kriminala, borba protiv terorizma i proces integrisanja u evropsku zajednicu bila su ključna pitanja pokrenuta na današnjem

Vijesti/Najave
Bojan Božović izabran za novog člana Tužilačkog savjeta
Ministarstvo pravde Bojan Božović izabran za novog člana Tužilačkog savjeta

Predsjednica Skupštine Crne Gore, Danijela Đurović, proglasila je danas državnog sekretara Ministarstva pravde, Bojana Božovića, za novog člana Tužilačkog sav

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem

O B A V J E Š T E NJ EKako u upravnom postupku brisanja sa liste stečajni upravnika donijete upravne akte nije bilo moguće izvršiti shodno odredbama Zakona o

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde Informativna brošura za građane i građanke o radu notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i tumača u Crnoj Gori

Uz podršku projekta “Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” nedavno su objavljene, štampane i distribuirane informativne brošure o

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O VREMENU I MJESTU POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Obavještavaju se kandidati druge grupe koji polažu usmeni dio ispita provjere znanja stečajnog upravnika, da će se usmeni dio ispita održati 18, 19 i 20. maja

Vijesti/Najave
KOVAČ-RAJNKE: SNAŽNA SARADNJA U OBLASTIMA VLADAVINE PRAVA I REFORME PRAVOSUĐA
Ministarstvo pravde KOVAČ-RAJNKE: SNAŽNA SARADNJA U OBLASTIMA VLADAVINE PRAVA I REFORME PRAVOSUĐA

Ambasadorka SAD u Crnoj Gori, Nj.E. Džudi Rajzing Rajnke, posjetila je ministra pravde, Marka Kovača i tom prilikom mu čestitala na preuzimanju dužnosti uz po

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde JAVNI OGLAS ZA POLAGANJE ISPITA ZA PRIPRAVNIKE

Na osnovu člana 9 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde OBJAVLJUJ

Javni poziv
Ministarstvo pravde Lista ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2022. godinu

Lista ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2022. godinu

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7