Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Služba za tehničku podršku

Služba za tehničku podršku vrši poslove koji se odnose na održavanje računarskog sistema i računarske mreže Ministarstva...

Generički članak
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Služba za ekonomsko-finansijske poslove vrši poslove koji se odnose na finansijskoračunovodstveno poslovanje; projektovanje i izvršavanje budžeta...

Generički članak
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Služba za upravljanje ljudskim resursima

Služba za upravljanje ljudskim resursima vrši poslove koji se odnose na: izradu akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji...

Generički članak
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Služba za pravne, opšte, administrativne poslove i javne nabavke

Služba za pravne, opšte, administrativne poslove i javne nabavke vrši poslove koji se odnose na pripremu rješenja o pravima i obavezama službenika...

Generički članak
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Odjeljenje za unutrašnju reviziju vrši poslove koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka unutrašnje revizije...

Generički članak
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Odjeljenje za održivi razvoj

Odjeljenje za održivi razvoj vrši poslove koji se odnose na sprovođenje politike održivog razvoja Crne Gore u skladu sa Nacionalnom strategijom

Generički članak
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje

Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa...

Generički članak
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Direktorat za razvoj stanovanja i legalizaciju

Direktorat za razvoj stanovanja i legalizaciju vrši poslove koji se odnose na: izradu strategija, programa i projekata u oblastima socijalnog stanovanja...

Generički članak
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Direktorat za građevinarstvo

Direktorat za građevinarstvo vrši poslove koji se odnose na: vođenje razvojne i strateške politike u oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda...

Generički članak
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Direktorat za planiranje i uređenje prostora

Direktorat za planiranje i uređenje prostora vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata, programa iz oblasti planiranja prostora..

Generički članak
1 2 3 4 5 6 7 8 9