Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki (za period januar - jun 2022. godine)
Vlada Crne Gore Izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki (za period januar - jun 2022. godine)
Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 08-34, od 18. marta 2015. godine, Uprava za inspekcijske poslove je zadužena da, do privremenog zatvaranja pregovora za Poglavlje 5 - Javne nabavke, dostavlja Vladi polugodišnje izvještaje o inspekcijskom nadzoru u javnim nabavkama, pa je u skladu sa istim Inspekcija za javne nabavke, kao nadležna za nadzor u ovoj oblasti, sačinila izvještaj o izvršenom inspekcijskom nadzoru za period januar – jun 2022. godine.
Verzija 1.0 Objavljeno: 30.11.2022. 16:48
Preuzmipdf301 KB
Izvještaj o završenim pregovorima o zaključivanju Sporazuma o pružanju vazduhoplovnih usluga između Vlade Crne Gore i Vlade Države Kuvajt s Predlogom sporazuma
Vlada Crne Gore Izvještaj o završenim pregovorima o zaključivanju Sporazuma o pružanju vazduhoplovnih usluga između Vlade Crne Gore i Vlade Države Kuvajt s Predlogom sporazuma
Vlada Crne Gore je na sjednici od 2. novembra 2022.godine utvrdila Predlog Osnove za vođenje pregovora o zaključenju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju sa Državom Kuvajt.
Verzija 1.0 Objavljeno: 16.11.2022. 17:31
Preuzmipdf8 MB
Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2021. godini
Vlada Crne Gore Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2021. godini
Odredbom člana 38, stav 2 Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 031/06, 051/06, 038/07, Službeni list Crne Gore", br. 002/11, 008/11, 031/17), predviđeno je da Vlada podnosi najmanje jednom godišnje Skupštini Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Osnovni cilj Izvještaja jeste da pruži prikaz o sprovođenju politike zaštite manjina, kako u normativnom dijelu, tako i po pojedinim oblastima društvenog života, značajnim za zaštitu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2021. godini.
Verzija 1.0 Objavljeno: 16.11.2022. 17:11
Preuzmipdf774 KB
1 2 3 4 5 6 7