Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Izvještaj o učešću crnogorske delegacije koju je predvodila ministarka rada i socijalnog staranja, Naida Nišić na 62. zasijedanju Komisije za društveni razvoj UN-a, Njujork, SAD, 5 - 14. februara 2024. godine
Vlada Crne Gore Izvještaj o učešću crnogorske delegacije koju je predvodila ministarka rada i socijalnog staranja, Naida Nišić na 62. zasijedanju Komisije za društveni razvoj UN-a, Njujork, SAD, 5 - 14. februara 2024. godine
Na poziv Ujedinjenih Nacija, ministarka rada i socijalnog staranja je sa članovima delegacije prisustvovala prvoj radnoj sedmici 62. zasijedanja Komisije UN-a za društveni razvoj u Njujorku, na kojoj se raspravljalo o prioritetnim temama država članicama u oblasti društvenog razvoja i socijalnih politika.
Verzija 1.0 Objavljeno: 22.02.2024. 17:22
Preuzmipdf121 KB
Izvještaj o učešću ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimira Martinovića na Međunarodnom sajmu turizma, 27 - 28. januar 2024. godine, Njujork, Sjedinjene Američke Države
Vlada Crne Gore Izvještaj o učešću ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimira Martinovića na Međunarodnom sajmu turizma, 27 - 28. januar 2024. godine, Njujork, Sjedinjene Američke Države
Delegacija Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja turizma, predvođena ministrom Vladimirom Martinovićem, učestvovala je na međunarodnom sajmu turizma [lat]„New York Travel & Adventure Show”, [/lat]koji se održao u periodu 27 - 28. januara 2024. godine u Njujorku, Sjedinjene Američke Države (SAD).
Verzija 1.0 Objavljeno: 22.02.2024. 17:21
Preuzmipdf189 KB
Izvještaj o učešću delegacije Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, na Ministarskoj konferenciji 15-16. februara 2024. godine, u Briselu, Kraljevina Belgija
Vlada Crne Gore Izvještaj o učešću delegacije Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, na Ministarskoj konferenciji 15-16. februara 2024. godine, u Briselu, Kraljevina Belgija
Izvještaj o učešću delegacije Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, na Ministarskoj konferenciji „Multilateralni dijalog o principima i vrijednostima međunarodne saradnje u oblasti istraživanja i inovacija“, 15-16. februara 2024. godine, u Briselu, Kraljevina Belgija
Verzija 1.0 Objavljeno: 22.02.2024. 17:20
Preuzmipdf100 KB
Izvještaj o zvaničnoj posjeti ministra unutrašnjih poslova, Danila Šaranovića, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Italije, Rim, 6. februar 2024. godine
Vlada Crne Gore Izvještaj o zvaničnoj posjeti ministra unutrašnjih poslova, Danila Šaranovića, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Italije, Rim, 6. februar 2024. godine
Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova, na čelu sa ministrom Danilom Šaranovićem, boravila je u zvaničnoj posjeti Republici Italiji 6. februara 2024. godine. Delegaciju ministra unutrašnjih poslova činili su: Petar Koprivica – državni sekretar, Snežana Vujović – šefica kabineta ministra i Marija Žugić – koordinatorka za informisanje i saradnju sa medijima.
Verzija 1.0 Objavljeno: 22.02.2024. 17:19
Preuzmipdf389 KB
Izvještaj o zvaničnoj posjeti predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića Kraljevini Belgiji i Velikom Vojvodstvu Luksemburg, i sjedištu NATO-a u Briselu, 25-30. januar 2024. godine
Vlada Crne Gore Izvještaj o zvaničnoj posjeti predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića Kraljevini Belgiji i Velikom Vojvodstvu Luksemburg, i sjedištu NATO-a u Briselu, 25-30. januar 2024. godine
Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić boravio je u posjeti Kraljevini Belgiji i Velikom Vojvodstvu Luksemburg, i sjedištu NATO-a u Briselu, 25-30. januara 2024. U delegaciji premijera Spajića, tom prilikom, bili su: ambasador Crne Gore u Kraljevini Belgiji dr Ivan Leković, šef Kabineta predsjednika Vlade Branko Krvavac, savjetnica predsjednika Vlade za vanjsku politku Milica Perišić, savjetnik predsjednika Vlade za odnose sa javnošću Veliša Jovanović i I savjetnik u Ambasadi Crne Gore u Kraljevini Belgiji Suzana Bošković.
Verzija 1.0 Objavljeno: 22.02.2024. 17:17
Preuzmipdf185 KB
Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije za 2023. godinu
Vlada Crne Gore Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije za 2023. godinu
Povečan broj saradnika u oblasti obrzovanja, zapošljavanja, zdrastvene zaštite i socijalne zaštite. Ukupan broj sada iznosi 47. Plaćeno stažiranje u Opštini Nikšić za tri pripadnika/pripadnica iz romske i egipćanske populacije. Jedan od najboljih kandidata koji budu pokazao najbolje rezultate ostaće da radi u Opštini Nikšić.
Verzija 1.0 Objavljeno: 22.02.2024. 16:19
Preuzmipdf1 MB
Izvještaj Ministarstva ljudskih i manjinskih prava o radu i stanju u upravnim oblastima sa Izvještajem JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore za 2023. godinu
Vlada Crne Gore Izvještaj Ministarstva ljudskih i manjinskih prava o radu i stanju u upravnim oblastima sa Izvještajem JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore za 2023. godinu
Izvještaj o radu Ministarstva ljudskih i manjinskih prava za 2023. godinu pripremljen je u skladu sa članom 65 Zakona o državnoj upravi, članom 48 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, kao i drugim obavezujućim aktima i javnim politikama. Izvještaj sadrži prikaz realizacije Programa i Zaključaka Vlade Crne Gore iz 2023. godine, izvršavanja zakona i drugih propisa, preduzetih mjera i njihovih rezultata u oblastima za koje je osnovano Ministarstvo.
Verzija 1.0 Objavljeno: 22.02.2024. 16:18
Preuzmipdf5 MB
Izvještaj o učešću ministarke prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore prof. dr Anđele Jakšić-Stojanović, na 2. Svjetskoj konferenciji o digitalnom obrazovanju, 29-31. januara 2024. godine, u Šangaju, Narodna Republika Kina
Vlada Crne Gore Izvještaj o učešću ministarke prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore prof. dr Anđele Jakšić-Stojanović, na 2. Svjetskoj konferenciji o digitalnom obrazovanju, 29-31. januara 2024. godine, u Šangaju, Narodna Republika Kina
Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, prof. dr Anđela JakšićStojanović, boravila je u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 29. do 31. januara 2024. godine.
Verzija 1.0 Objavljeno: 15.02.2024. 16:46
Preuzmipdf140 KB
1 2 3 4 5 6 7