Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Izvještaj o radnoj posjeti ministarke prosvjete, nauke i inovacija prof. dr Anđele Jakšić-Stojanović Saveznoj Republici Njemačkoj, u periodu od 1. do 5. jula 2024. godine
Vlada Crne Gore Izvještaj o radnoj posjeti ministarke prosvjete, nauke i inovacija prof. dr Anđele Jakšić-Stojanović Saveznoj Republici Njemačkoj, u periodu od 1. do 5. jula 2024. godine
Na poziv Federalne kancelarije kriminalističke policije (BKA) i Njemačkog policijskog Univerziteta (DHPol), ministarka prosvjete, nauke i inovacija, prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović boravila je u posjeti Savjeznoj Republici Njemačkoj, u periodu od 1. do 5. jula 2024. godine.
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.07.2024. 16:20
Preuzmipdf212 KB
Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore, koju je predvodila prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvjete, nauke i inovacija, na Forumu Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE), održanom 27. i 28. juna 2024. godine, u Limasolu, Kipar
Vlada Crne Gore Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore, koju je predvodila prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvjete, nauke i inovacija, na Forumu Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE), održanom 27. i 28. juna 2024. godine, u Limasolu, Kipar
Ministarka prosvjete, nauke i inovacija, prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, prisustvovala je Forumu Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) „Osnaživanje mladih za održivu budućnost - preduzetničko obrazovanje i angažovanje mladih“, na poziv dr Atene Mihaelidu, ministarke prosvjete, sporta i mladih Republike Kipar.
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.07.2024. 16:18
Preuzmipdf178 KB
Izvještaj o posjeti predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića institucijama Evropske unije, Brisel, Kraljevina Belgija, 3. jun 2024. godine
Vlada Crne Gore Izvještaj o posjeti predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića institucijama Evropske unije, Brisel, Kraljevina Belgija, 3. jun 2024. godine
Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić boravio je u radnoj posjeti Briselu, 3. juna 2024. godine, kojom prilikom je održao sastanke sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom i generalnim direktorom Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju Hertom Janom Kopmanom.
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.07.2024. 16:17
Preuzmipdf496 KB
Šestomjesečni izvještaj o radu Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije za 2024. godinu (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Šestomjesečni izvještaj o radu Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije za 2024. godinu (bez rasprave)
5. jula 2019. godine je datum kada je potpisana Poznaska deklaracija, kada je 5 godina prošlo od usvajanja navedene deklaracije.
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.07.2024. 15:53
Preuzmipdf915 KB
Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026., za 2023. godinu s Predlogom akcionog plana za period 2024-2026. godina (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026., za 2023. godinu s Predlogom akcionog plana za period 2024-2026. godina (bez rasprave)
Glavni nalazi monitoringa za 2023. godinu, u odnosu na Akcioni plan 2022-2023. s osvrtom na 34 aktivnosti i 20 indikatora koji su praćeni i mjereni, ukazuju na to da su se u prethodnoj godini aktivnosti realizovale usporenom dinamikom.
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.07.2024. 15:52
Preuzmipdf2 MB
Izvještaj o zdravstvenom stanju šuma u 2023. godini (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Izvještaj o zdravstvenom stanju šuma u 2023. godini (bez rasprave)
Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede je u skladu sa Programom rada Vlade i utvrđenog Programa rada za 2024.godinu i u skadu sa članom 47 Zakona o šumama izradilo Izvještaj o zdravstvenom stanju šuma za 2023.godinu, na osnovu podataka iz izvještaja područnih jedinica Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i podataka o praćenju zdravstvenog stanja šuma u Crnoj Gori prema programu ICP (Međunarodni kooperacioni program za praćenje stanja šuma Evrope), i isti dostavlja Vladi na razmatranje i usvajanje.
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.07.2024. 15:51
Preuzmipdf444 KB
Izvještaj o radu radne grupe za suzbijanje upotrebe eksplozivnih naprava i drugih nedozvoljenih alata i opreme u svrhu ulova ribe za period 2022 - maj 2024. godine s predlogom narednih aktivnosti u borbi protiv nelegalnog ribolova (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Izvještaj o radu radne grupe za suzbijanje upotrebe eksplozivnih naprava i drugih nedozvoljenih alata i opreme u svrhu ulova ribe za period 2022 - maj 2024. godine s predlogom narednih aktivnosti u borbi protiv nelegalnog ribolova (bez rasprave)
Vlada Crne Gore je na sjednici od 26. avgusta 2021. godine donijela zaključak kojim je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da zbog promjene u organizaciji državne uprave kao i personalnim promjenama u istim formiraju novu radu grupu za sporovđenje mjera u cilju suzbijanja nezakonitog ribolova.
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.07.2024. 15:50
Preuzmipdf498 KB
Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana 2023-2024. Nacionalne strategije cirkularne tranzicije do 2030. godine, za 2023. godinu (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana 2023-2024. Nacionalne strategije cirkularne tranzicije do 2030. godine, za 2023. godinu (bez rasprave)
Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana 2023‐2024. Nacionalne Strategije cirkularne tranzicije do 2030. godine, za 2023. godinu pripremljen je na osnovu Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata...
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.07.2024. 15:48
Preuzmipdf812 KB
Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2023. godinu o sprovođenju Strategije razvoja nacionalnog brenda 2022-2026. (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2023. godinu o sprovođenju Strategije razvoja nacionalnog brenda 2022-2026. (bez rasprave)
Na osnovu Zakona o nacionalnom brendu, Vlada Crne Gore je na sjednici 29.12.2021. godine usvojilia petogodišnju Strategiju razvoja nacionalnog brenda 2022-2026, sa obavezom donošenja jednogodišnjih Akcionih planova, u kojima su precizno definisane aktivnosti, kao i nosioci i rokovi za realizaciju planiranih aktivnosti.
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.07.2024. 15:47
Preuzmipdf731 KB
Izvještaj o poslovanju „Montenegro Bonus-a“ DOO za 2023. godinu, Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza za 2023. i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Izvještaj o poslovanju „Montenegro Bonus-a“ DOO za 2023. godinu, Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza za 2023. i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. (bez rasprave)
Izvještaj o poslovanju „Montenegro Bonus-a“ DOO za 2023. godinu, Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza „Montenegro Bonus-a“ DOO za 2023. i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. (bez rasprave)
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.07.2024. 15:45
Preuzmipdf13 MB
1 2 3 4 5 6 7