Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore koju je predvodio ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka na predstavljanju četvrtog Nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava (UPR) u Crnoj Gori, 7-11. maj 2023. godine, Ženeva, Švajcarska
Vlada Crne Gore Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore koju je predvodio ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka na predstavljanju četvrtog Nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava (UPR) u Crnoj Gori, 7-11. maj 2023. godine, Ženeva, Švajcarska
Delegacija Crne Gore predstavila je 8. maja 2023. godine, u Ženevi, svoj Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u okviru četvrtog ciklusa Opšteg periodičnog stanja ljudskih prava u državama članicama Ujedinjenih nacija.
Verzija 1.0 Objavljeno: 26.05.2023. 18:19
Preuzmipdf159 KB
Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića na „Tomorrow Conference“, 12-14. maj 2023, Beograd, Republika Srbija
Vlada Crne Gore Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića na „Tomorrow Conference“, 12-14. maj 2023, Beograd, Republika Srbija
Predsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović učestvovao je na, trećoj po redu, TMRW konferenciji 2023 („Tomorrow Conference“), koja je održana u Beogradu od 12. do 14. maja 2023.
Verzija 1.0 Objavljeno: 26.05.2023. 18:17
Preuzmipdf152 KB
Godišnji Izvještaj Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2022-2026 za 2022. godinu
Vlada Crne Gore Godišnji Izvještaj Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2022-2026 za 2022. godinu
Upravljanje javnim finansijama na efikasan način predstavlja ključan segment za održivost ekonomskog razvoja i doprinosi makroekonomskoj stabilnosti države, kao i jačanju pravnog, strateškog i institucionalnog okvira u skladu sa EU i međunarodnim standardima.
Verzija 1.0 Objavljeno: 26.05.2023. 18:11
Preuzmipdf686 KB
Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2020-2022.), za period 2020-2022. godine (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2020-2022.), za period 2020-2022. godine (bez rasprave)
U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, kojim je za I kvartal tekuće godine, predviđena obaveza donošenja Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2020-2022), za period 2020-2022. godine, sačinjen je Izvještaj o realizaciji aktivnosti predviđenih pomenutim Akcionim planom.
Verzija 1.0 Objavljeno: 26.05.2023. 17:39
Preuzmipdf1 MB
Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2022-2026., za 2022. godinu (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2022-2026., za 2022. godinu (bez rasprave)
Glavni nalazi monitoringa za 2022. godinu, s osvrtom na 138 aktivnosti i 50 indikatora koji su praćeni i mjereni, u graficima dolje pokazuju da su aktivnosti realizovane usporenom dinamikom.
Verzija 1.0 Objavljeno: 26.05.2023. 17:37
Preuzmipdf2 MB
Izvještaj o radu Savjeta za reformu javne uprave za 2022. godinu (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Izvještaj o radu Savjeta za reformu javne uprave za 2022. godinu (bez rasprave)
Savjet za reformu javne uprave je savjetodavno tijelo Vlade Crne Gore koja sa političkog nivoa: Prati i usmjerava proces reforme javne uprave; Prati i usmjerava Program reforme upravljanja javnih finansija; Platforma je za razmatranje Izvještaja EK o Crnoj Gori, kao i operativnih zaključaka Posebne radne grupe za oblast reforme javne uprave formirane između Evropske komisije i Crne Gore.
Verzija 1.0 Objavljeno: 26.05.2023. 17:36
Preuzmipdf660 KB
Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022. godina
Vlada Crne Gore Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022. godina
Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama s Akcionim planom 2019-2022 donešena je 2019. godine. Opšti strateški cilj koji se želi postići ovom strategijom je izgradnja sistema upravljanja hemikalijama koji obezbjeđuje visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, kao i poboljšanje slobodnog prometa sa državama EU i drugim državama uz podsticanje konkurentnosti crnogorske privrede kroz uvođenje bezbjednijih hemikalija i tehnoloških procesa.
Verzija 1.0 Objavljeno: 26.05.2023. 15:42
Preuzmipdf602 KB
1 2 3 4 5 6 7