Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
GP Zorka Kordić
Kancelarija za evropske integracije Francuska podržava kredibilnu evropsku perspektivu Crne Gore

„Nakon tri dana intenzivnih sastanaka sa zvaničnicima Francuske, na temu evropske perspektive Crne Gore, dobili smo snažne poruke podrške geostrateškoj orijen

Vijesti/Najave
PP 14
Kancelarija za evropske integracije Lista predstavnika koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 14 – Saobraćajna politika

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategi

Vijesti/Najave
Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija
Kancelarija za evropske integracije 2,6 miliona eura za korisnike Poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija

Vrijedne prekogranične inicijative koje Crna Gora i Republika Albanija zajednički realizuju od 2008. godine, kroz Program koji finansira Evropska unija, ukazu

Vijesti/Najave
GP Kordić - Francuska
Kancelarija za evropske integracije Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka EU

Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka Evropskoj uniji i opredijeljena je da podrži suštinsku reformu vladavine prava i pripremu zemlje z

Vijesti/Najave
Program prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020
Kancelarija za evropske integracije Svečanost povodom uručivanja sertifikata korisnicima projekata Drugog poziva u okviru Programa Crna Gora-Albanija

Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije i Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sr

Vijesti/Najave
GP Kordić - posjeta Francuskoj
Kancelarija za evropske integracije Podrška Francuske u koordinaciji evropskih poslova

„Strateško opredjeljenje Vlade Crne Gore je izgradnja društva zasnovanog na vladavini prava i punopravno članstvo u EU“, poručila je glavna pregovaračica, Zor

Vijesti/Najave
ZSO
Kancelarija za evropske integracije Omogućiti snažnije uključenje lokalnih samouprava u proces proširenja EU

Institucije Evropske unije trebalo bi da imaju na umu da lokalne uprave, kao servisi građana, u procesu proširenja moraju imati zapaženu ulogu, jer su upravo

Vijesti/Najave
CBC Crna Gora - Kosovo
Kancelarija za evropske integracije Objavljene klarifikacije i prezentacija sa održanog Info dana

Klarifikacije i prezentaciju sa održanog Info dana u okviru Trećeg poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna

Vijesti/Najave
GP Zorka Kordic - ambasador Poljske Artur Dmohovski
Kancelarija za evropske integracije Podrška Poljske da Crna Gora bude sljedeća članica EU

Poljska snažno podržava Crnu Goru na putu ka EU kroz sve formate, uključujući i Višegradsku grupu (V4), posebno u dijelu bezbjednosti, bolje povezanosti (infr

Vijesti/Najave
STEM
Kancelarija za evropske integracije Naučiti djecu da razmišljaju i rješavaju probleme

STEM NAUKE - ZALOG ZA BUDUĆNOSTNauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika (STEM) - neophodni su za uspješno snalaženje na sadašnjem i budućem tržištu rada,

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7 8 9