Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo pravde Obavještenje o dešifrovanju ispita za pripravnike

Obavještavaju se kandidati da će se dešifrovanje pisanih testova sa polaganja ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu održanog 18. juna 2022.

Vijesti/Najave
Logo Ministarstva pravde MPA 2022
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O VREMENU I MJESTU POLAGANJA PISANOG DIJELA ISPITA PROVJERE ZNANJA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE

Na osnovu člana 25d Zakona o stečaju (“Službeni list CG”, br.1/11, 53/16, 32/18, 62/18 i 1/22), Ministarstvo pravde objavljujeOBAVJEŠTENJEO VREMENU I MJESTU P

Vijesti/Najave
Logo Ministarstva pravde MPA 2022
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O DEŠIFROVANJU PISANOG DIJELA PRAVOSUDNOG ISPITA - ISPITNI ROK FEBRUAR/MART 2022. GODINE.

Obavještavaju se kandidati koji su 28. i 29. maja 2022. godine polagali pisani dio pravosudnog ispita, da će se dešifrovanje pisanog dijela ispita održati u s

Vijesti/Najave
Logo Ministarstva pravde MPA 2022
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA - ISPITNI ROK SEPTEMBAR/OKTOBAR 2022. GODINE.

Na osnovu člana 34 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavlju

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O ORGANIZOVANJU ISPITNOG ROKA ZA POLAGANJE ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Na osnovu člana 208c stav 1 i 3 Zakona o stečaju („Službeni list CG“, br.1/11, 53/16, 32/18, 62/18 i 1/22), Ministarstvo pravde objavljujeOBAVJEŠTENJE O ORGAN

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O MJESTU I VREMENU POLAGANJA ISPITA ZA PRIPRAVNIKE U SUDOVIMA I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Ministarstvo pravde će organizovati polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu u subotu 18. juna 2022. godine. Obavještavaju se kandidat

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O VREMENU I MJESTU POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Obavještavaju se kandidati druge grupe koji polažu usmeni dio ispita provjere znanja stečajnog upravnika, da će se usmeni dio ispita održati 18, 19 i 20. maja

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O VREMENU I MJESTU POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA - ISPITNI ROK FEBRUAR/MART 2022. GODINE

Obavještavaju se kandidati kojima je rješenjem Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava odobreno polaganje pravosudnog ispita u ispitnom roku februar/

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O DEŠIFROVANJU PISANOG DIJELA ISPITA PROVJERE OBAVJEŠTENJE O DEŠIFROVANJU PISANOG DIJELA ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Obavještavaju se kandidati koji su 09.04.2022. godine polagali pisani dio ispita provjere znanja stečajnog upravnika da će se dešifrovanje pisanog dijela ispi

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2022. godinu

Na osnovu člana 13 stav 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde,

Javni poziv
1 2 3