OBAVJEŠTENJE O VREMENU I MJESTU POLAGANJA USMENOG DIJELA PRAVOSUDNOG ISPITA – ROK MAJ/JUN 2024. GODINE

Objavljeno: 04.07.2024. 10:30 Autor: Ministarstvo pravde

Obavještavaju se kandidati koji su polagali pisani dio ispita pravosudnog ispita u ispitnom roku maj/jun 2024. godine da je polaganje usmenog dijela ispita za ove kandidate zakazano za 8, 9, 11, 16, 17, 19. i 22. jul 2024. godine u 14:00 časova u prostorijama Vrhovnog suda Crne Gore (ul. Njegoševa br. 10) prema rasporedu koji je utvrdila Komisija.

Na dan polaganja ispita kandidati su dužni da ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.

U slučaju eventualnih promjena termina polaganja, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Zbog ograničenja prostornih kapaciteta Vrhovnog suda, slušanje ispita omogućiće se i zainteresovanoj javnosti od 15h, i to za prvih 10 lica koji na dan ispita dođu u prostorije Vrhovnog suda.  

Tel: +382(0)20 407 520

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?