OBAVJEŠTENJE O DEŠIFROVANJU PISANOG DIJELA PRAVOSUDNOG ISPITA - ISPITNI ROK FEBRUAR/MART 2022. GODINE.

Objavljeno: 13.06.2022. 07:34 Autor: Ministarstvo pravde

Obavještavaju se kandidati koji su 28. i 29. maja 2022. godine polagali pisani dio pravosudnog ispita, da će se dešifrovanje pisanog dijela ispita održati u sljedećim terminima:  

- dešifrovanje pisanog dijela ispita iz krivičnog prava - u petak 17. juna 2022. godine, sa početkom u 10:30 časova, u prostorijama stare zgrade Vlade, ul. Jovana Tomaševića br.2 u Podgorici (kongresna sala).

- dešifrovanje pisanog dijela ispita iz građanskog prava - u petak 17. juna 2022. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama stare zgrade Vlade, ul. Jovana Tomaševića br.2 u Podgorici (kongresna sala).

Usmeni dio ispita će se održati u sljedećim terminima: 

- ponedeljak 20. jun i utorak 21. jun u 16h (stara zgrada Vlade - ul. Jovana Tomaševića br.2),

- srijeda 22. jun u 16h (Vrhovni sud Crne Gore - ul. Njegoševa br.10),

- četvrtak 23. jun u 16h (stara zgrada Vlade - ul. Jovana Tomaševića br.2),

- petak 24. jun u 16h (Vrhovni sud Crne Gore - ul. Njegoševa br.10),

- ponedeljak 27. jun u 16h (stara zgrada Vlade - ul. Jovana Tomaševića br.2),

- utorak 28. jun i srijeda 29. jun u 16h (Vrhovni sud Crne Gore - Ul. Njegoševa br.10),

- četvrtak 30. jun i petak 1. jul u 16h (stara zgrada Vlade - ul. Jovana Tomaševića br.2).

Kandidati su na dešifrovanju i usmenom dijelu ispita dužni sa sobom da ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.


Tel: +382(0)20 407 520Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?