Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Poziv za učešće u 50. Međunarodnoj dječijoj izložbi lijepih umjetnosti Lidice 2022

50. Međunarodna dječija izložba lijepih umjetnosti „Lidice 2022“ (ICEFA) namijenjena je svoj djeci uzrasta od 4 do 16 godina

Javni poziv
Konferencija
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Približno 1,900 nastavnika obučeno za primjenu ključnih kompetencija u obrazovanju

U toku trajanja projekta „Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem u Crnoj Gori“, obučeno je približno 1 900 nastavnika.

Vijesti/Najave
Program cjeloživotnog karijernog vođenja i savjetovanja 2021-2023
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta RANG LISTA UČENIKA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU TALENTOVANIM UČENICIMA

MPNKS na osnovu Konkursa raspisanog 23. jula 2021. godine, dodjeljuje 166 stipendija talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola.

Vijesti/Najave
Program cjeloživotnog karijernog vođenja i savjetovanja 2021-2023
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta KONKURS ZA DODJELU NAGRADE "OKTOIH" ZA 2021. GODINU

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta raspisuje konkurs za dodjelu državne nagrade OKTOIH za 2021. godinu.

Konkurs
Program cjeloživotnog karijernog vođenja i savjetovanja 2021-2023
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Program cjeloživotnog karijernog vođenja i savjetovanja 2021-2023.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE OPROGRAMU CJELOŽIVOTNOG KARIJERNOG VOĐENJA I SAVJETOVANJA 2021-2023, S AKCIONIM PLANOM ZA 2021-2023.

Javni poziv
Program razmjene TechGirls
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Program razmjene TechGirls

TechGirls je ljetnji pogram razmjene koji finansira Vlada SAD, a sprovodi organizacija Legacy International.

Javni poziv
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Isplata stipendija srednjoškolcima i studentima romske i egipćanske zajednice

MPNKS je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija za srednjoškolce i studente romske i egipćanske zajednice za septembar i oktobar, školske 2021/2022.

Vijesti/Najave
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta SPISAK UČENIKA KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA

Konkursom za dodjelu stipendija talentovanim učenicima za školsku 2021/22. kandidati sa neispravnom/nepotpunom dokumentacijom mogu istu dopuniti do 7.12.2021.

Konkurs
SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 120 GODINA POSTOJANjA I RADA PLjEVALjSKE GIMNAZIJE
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Svečana Akademija povodom 120 godina postojanja i rada Gimnazije u Pljevljima

Gimnazija „Tanasije Pejatović“ ove godine slavi 120 godina postojanja i rada. Tim povodom je 18. novembra održana Svečana akademija u sali Centra za kulturu.

Vijesti/Najave
Your Europe
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Poziv za učešće na Trinaestom godišnjem događaju za mlade „Tvoja Evropa, tvoj glas“

Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESK) organizuje Trinaesti godišnji događaj „Tvoja Evropa, tvoj glas”, koji će biti održan 31. marta i 1. aprila 2022.

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7