Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (»Službeni list CG«, broj 7/12)MINISTARSTVO

Javni poziv
1