Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Dukaj - Viola
Ministarstvo javne uprave Dukaj - Viola: Crna Gora postaje dio Programa unije Digitalna evropa

Ministar javne uprave, Marash Dukaj, sastao se sa Dr. Robertom Violom, generalnim direktorom za komunikacione mreže, sadržaj i tehnologiju.

Vijesti
1