Dukaj - Viola: Crna Gora postaje dio Programa unije Digitalna evropa

Objavljeno: 17.03.2023. 06:52 Autor: Ministarstvo javne uprave

Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj, sastao se sa Dr. Robertom Violom, generalnim direktorom za komunikacione mreže, sadržaj i tehnologiju.

Dukaj je Violu upoznao o radu ministarstva u oblasti digitalizacije, reforme javne uprave, a poseban fokus je bio na potpisivanju Sporazuma i pristupanju programa Digitalna Evropa koji je od izuzetnog značaja za Crnu Goru.

Dukaj je na samom početku istakao da je Crna Gora blagovremeno iskazala interesovanje za učešće u programu Digitalna evropa i započela proceduru pristupanja istom.

Obezbijedili smo neophodna finansijska sredstva u budžetu Crne Gore za narednu fiskalnu godinu za članstvo u programu, istakao je Dukaj.

“Potpisivanje Sporazuma i pristupanje programu Digitalna Evropa je od izuzetnog značaja za Crnu Goru, a direktnu korist će moći da ostvare prije svega javne institucije, digitalna i inovaciona zajednica, ali isto tako akademska i biznis zajednica, istraživački centri i civilni sektor”, naglasio je ministar Dukaj.

Viola je iskazao solidarnost sa Crnom Gorom u naporima sa kojim se Crna Gora suočavala u borbi protiv skorašnjih sajber napada i ponudio dalju podršku. Podstakao je važnost intenziviranja komunikacije i saradnje u ovoj oblasti. U tom kontekstu je naglasio značaj pregovaračkog procesa u poglavlju 10 i ponudio podršku DG connect u naporima za zatvaranje poglavlja 10 (Informatičko društvo i mediji).

Sagovornici su se složili da Crna Gora treba da ostane na evropskom putu, posebno imajući u vidu programe inicijative planirane u narednom periodu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?