Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo zdravlja JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE CRNE GORE ZA SPRJEČAVANJE ZLOUPOTREBE DROGA OD 2021. DO 2025. GODINE

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE CRNE GORE ZA SPRJEČAVANJE ZLOUPOTREB

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019.-2022. (za period 1. januar 2020. – 31. decembar 2020.)

Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019.-2022. (za period 1. januar 2020. – 31. decembar 2020.)

Vijesti/Najave
Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja Javni poziv za eksternog evaluatora/evaluatorku za potrebe evaluacije Strategije inovativne djelatnosti 2016-2020 s Akcionim planom

Na osnovu Metodologije razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata (Drugo, dopunjeno izdanje), Poglavlje 6 - Obavezni sadržaj...

Javni poziv
1