Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Najava snimanja

Shodno čl. 93 Zakona o unutrašnjim poslovima policijski službenici će snimati sljedeće javno okupljanje:Javno okupljanje u organizaciji građana sa ciljem iska

Vijesti/Najave
Spisak kandidata - 13. septembar 2022. - SSS
Ministarstvo javne uprave Spisak kandidata - 13. septembar 2022. - SSS
Verzija 1.0 Objavljeno: 19.08.2022. 08:52
Preuzmidocx20 KB
Adžić-Rajnke
Ministarstvo unutrašnjih poslova ADŽIĆ-RAJNKE: PODRŠKA SAD-A U VIDU VRIJEDNE DONACIJE

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, primio je u posjetu ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajnke, kojom prilikom su potpisali pisma donacij

Vijesti/Najave
Analitička kartica
Ministarstvo odbrane Analitička kartica za period od 08.08 - 15.08.2022. godine

Analitička kartica za period od 08.08 - 15.08.2022. godine

Vijesti/Najave
08.08.-15.08.
Ministarstvo odbrane 08.08.-15.08.
Verzija 1.0 Objavljeno: 19.08.2022. 05:43
Preuzmipdf214 KB
Abazović posjetio selo Radulići
Vlada Crne Gore Abazović posjetio selo Radulići i razgovarao sa mješanima okolnih sela

Predsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović u okviru današnjeg boravka u Bijelom Polju posjetio je selo Radulići, gdje je razgovarao sa mještanima.

Vijesti/Najave
Presuda RADUNOVIĆ I DRUGI protiv CRNE GORE
Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Presuda RADUNOVIĆ I DRUGI protiv CRNE GORE
U presudi Radunović i drugi protiv Crne Gore, Evropski sud je utvrdio da je došlo do povrede prava na pravično suđenje (čl. 6 st. 1 Konvencije), smatrajući da su odbijanjem zahtjeva podnosilaca predstavke za nadoknadu, oslanjanjem na imunitet države, bez davanja relevantnih i dovoljnih razloga i uprkos primjenjivim odredbama međunarodnog prava, crnogorski sudovi propustili da očuvaju razumnu vezu proporcionalnosti, čime su povrijedili samu suštinu prava podnosilaca predstavke na pristup sudu.
Verzija 1.0 Objavljeno: 18.08.2022. 17:41
Preuzmipdf417 KB
Presuda PETROVIĆ i DRUGI protiv CRNE GORE
Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Presuda PETROVIĆ i DRUGI protiv CRNE GORE
U presudi Petrović i drugi protiv Crne Gore, Evropski sud, sa četiri glasa prema tri, nije utvrdio povredu prava na obrazloženu presudu, kao aspekta prava na pravično suđenje (čl. 6 Konvencije), dok je u odnosu na povredu načela zaštite imovine (čl. 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju), predstavka proglašena neprihvatljivom.
Verzija 1.0 Objavljeno: 18.08.2022. 17:30
Preuzmipdf425 KB
Presuda NOVOVIĆ protiv CRNE GORE
Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Presuda NOVOVIĆ protiv CRNE GORE
U presudi Novović protiv Crne Gore, Evropski sud je utvrdio povredu prava na pravično suđenje (čl. 6 st. 1 Konvencije) zbog prekomjerne dužine trajanja građanskog postupka u vezi sa vraćanjem podnosioca predstavke na posao i naknadom štete u tom smislu.
Verzija 1.0 Objavljeno: 18.08.2022. 17:25
Preuzmipdf463 KB
Presuda NEDIĆ protiv CRNE GORE
Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Presuda NEDIĆ protiv CRNE GORE
U presudi Nedić protiv Crne Gore, Evropski sud je utvrdio povredu prava na pravično suđenje (čl. 6 st. 1 Konvencije), zbog prekomjerne dužine trajanja upravnog postupka koji je trajao preko pet godina i četiri mjeseca na jednom nivou nadležnosti.
Verzija 1.0 Objavljeno: 18.08.2022. 17:24
Preuzmipdf352 KB
1 2 3 4 5 6 7