Pažnja: Ova stranica je u pripremi.

Porezi

Informacije za poreske obveznike

Carine

Informacije za carinske obveznike

Akcize

Informacije za akcizne obveznike

Aktuelnosti

Šta radi uprava?

Uprava prihoda i carina predstavlja jednu od najznačajnijih institucija u sistemu državne uprave, zadužena za prihodnu stranu državnog budžeta, čijom efikasnošću u radu se doprinosi stabilnosti javnih finansija i finansiranju svih javnih potreba našeg društva.

Zahvaljujući posvećenosti ka usvajanju najbolje prakse i međunarodnih standarda, Uprava prihoda i carina u kontinuitetu ulaže u razvoj IT kapaciteta i modernizaciju poslovnih procesa, a sve ciljem naplate javnih prihoda, sancionisanja svih oblika nelegalnog poslovanja, suzbijanja krijumčarenja i podsticanja dobrovoljnog poštovanja propisa od strane svih učesnika u tržišnoj utakmici.

Kontakt

Uprava prihoda i carina

Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

Dušanka Vujisić

v.d. pomoćnica direktora

Sektor za usluge i registraciju
Telefon:020-448-180

Korisni linkovi