FOTO: Freepik

Poreska uprava

Porezi

Informacije za poreske obveznike

Poreski kalendar

Ovdje možete pogledati "Poreski kalendar" kojim su obuhvaćene najvažnije informacije iz poreskih propisa vezane za rokove za podnošenje zahtjeva...

Aktuelnosti

Šta radi uprava?

Poreska uprava predstavlja jednu od najznačajnijih institucija u sistemu državne uprave, čijom efikasnošću u radu se doprinosi stabilnosti javnih finansija i finansiranju svih javnih potreba našeg društva.

Zahvaljujući posvećenosti ka usvajanju najbolje prakse i međunarodnih standarda, Poreska uprava u kontinuitetu ulaže u razvoj IT kapaciteta i modernizaciju poslovnih procesa, a sve ciljem naplate javnih prihoda, sancionisanja svih oblika nelegalnog poslovanja i podsticanja dobrovoljnog poštovanja propisa od strane svih učesnika u tržišnoj utakmici.

Rukovodeći tim

Kontakt

Poreska uprava

Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

Sava Laketić

v.d. direktor Poreske uprave Crne Gore

Korisni linkovi