Pažnja: Ova stranica je u pripremi.

Slobodan pristup informacijama

Na ovoj stranici nalaze se informacije koje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama objavljuje Uprave za zaštitu kulturnih dobara

Kontakt

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Ul. Njegoševa 85b, 81250 Cetinje