Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje o odlukama Vlade donijetim 8. oktobra 2020. godine bez održavanja sjednice

Datum objave 09.10.2020 17:19 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je u četvrtak, 8. oktobra 2020.godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Informaciju o potrebi nabavke lijeka remdesivir za liječenje oboljelih od COVID-19 i Informaciju o zaključivanju Sporazuma o preuzetoj obavezi po modelu opcione kupovine vakcine protiv COVID-19. Nabavkom, ukupne procijenjene vrijednosti veće od 2,5 miliona eura omogućeno je da Crna Gora bez čekanja i naknadnog prijavljivanja dobije potrebnu količinu vakcina kada ona bude proizvedena.

Razmotrena je Informacija o isplati stimulacije za zaposlene u sektoru javnog zdravstva koji rade sa COVID pacijentima za septembar 2020. godine.

Vlada dala saglasnost da se u uslovima vanrednih okolnosti za zaposlene u sektoru javnog zdravstva koji rade sa COVID pacijentima isplati stimulans u visini od 30 odsto na redovnu zaradu za mjesec septembar 2020. godine. Odluka se odnosi na zaposlene u domovima zdravlja, Kliničkom centru Crne Gore, opštim bolnicama u Nikšiću Beranama, Baru, Pljevljima i Bijelom polju, Specijalnoj bolnici „dr Jovan Bulajić” u Brezoviku, Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, na zaposlene u Institutu za javno zdravlje Crne Gore koji rade na poslovima prijema i obrade uzoraka za PCR testiranja na novi koronavirus i zaposlene koji rade ili su dodatno angažovani iz drugih sektora u okviru Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti.

Donijeta je Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore. Odlukom je određen upis trideset studenata. Vlada je dala saglasnost na odgovarajući konkurs.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu. Predsjednik Savjeta je generalni direktor Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave Dušan Polović.

Donijeta je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica kojom je definisana djelatnost Društva i u upravljanju autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnih puteva, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima.

Vlada je usvojila Informaciju o formiranju Komisije za reviziju tehničke dokumentacije za obilaznicu oko Budve na trasi Brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja i dala saglasnost da se za rad Komisije za reviziju Idejnog projekta Obilaznice izdvoji 461.420 eura, što je 10 odsto vrijednosti projektovanja obezbijeđene iz bespovratnih sredstava kroz mehanizam Investicionog okvira za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework - WBIF). Na čelu Komisije je prof. dr Duško Lučić, redovni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2019. godini. Osnovni dokument kojim se daje ocjena ukupnog stanja životne sredine u Crnoj Gori sadrži prikaz stanja životne sredine po sljedećim segmentima: vazduh, upravljanje otpadom, klimatske promjene, biodiverzitet, vode, buka, morski ekosistem, radioaktivnost, zemljište, hemikalije.

Usvojena je Informacija o uspostavljanju poslovne saradnje između komercijalnih banaka i Ministarstva finansija i Ministarstva održivog razvoja i turizma, u cilju realizacije Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – Projekat 1000+ stanova, IV faza.

Vlada je prihvatila Sporazum o poslovnoj saradnji između komercijalnih banaka - Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica, Lovćen banke a.d. Podgorica, NLB banke a.d. Podgorica, Erste banke a.d. Podgorica i Podgoričke banke a.d. Podgorica koje učestvuju u realizaciji Projekta.

U prethodne tri faze Projekta stambeno pitanje je po povoljnim uslovima riješilo 1.200 domaćinstava. U četvrtoj fazi se očekuje da stambeno pitanje riješi oko 400 porodica.

Vlada je usvojila Informaciju o korišćenju sredstava Tekuće budžetske rezerve i dala saglasnost da se iz rezerve obezbijedi 373.628,50 eura za eksproprijaciju za potrebe Projekta Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju, Faza V – Ulcinj.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Ugovora o prosljeđivanju grant sredstava Opštini Bar iz Ugovora o kreditu (BMZ no. 2012 66 196) - projekat Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu - faza V. Vlada je dala saglasnost da se iznos od 400.000,00 eura iz Ugovora o kreditu proslijedi Opšitini Bar kao grant.

Data je saglasnost na Odluku o raspodjeli neraspoređene dobiti Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2020. godinu koju je donio Upravni odbor Javnog preduzeća. Odlukom se 1.779.614,80 eura raspoređuje za realizaciju više konkretnih projekata, a 762.692,06 eura raspoređuje Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom za više projekata iz nadležnosti ovog javnog preduzeća.

Vlada je dala saglasnost na Izmjenu Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2020. godinu, koje je donio Upravni odbor Javnog preduzeća. Izmijenjenim planom tretiraju se umanjeni prihodi preduzeća zbog odluke da u okviru Vladinog III paketa socio-ekonomskih mjera podrške građanima i privredi za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa bude smanjena godišnja naknade zakupaca koji obavljaju sezonsku djelatnost na kupalištima, privremenim lokacijama i pristaništima.

Razmotrena je Informacija u vezi sa zahtjevom kompanije „Karisma Hotels Adriatic Montenegro“ za davanje saglasnosti za produženje roka za uspostavljanje hipoteke na objektima u okviru kompleksa Ulcinjska Rivijera, Ulcinj, u vlasništvu Države Crne Gore.

Vlada je dala saglasnost za produženje roka za uspostavljane hipoteke na objektima u okviru kompleksa Ulcinjska rivijera, Ulcinj, u vlasništvu države Crne Gore, na način da rok za uspostavljanje hipoteke ne bude duži od perioda trajanja moratorijuma, u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID-19 na finansijski sistem. ili po reprogramu kredita shodno Trećem paketu mjera Vlade Crne Gore.

Usvojena je Informacija o potrebi obezbjeđivanja pozajmice za realizaciju aktivnosti na projektu u okviru Interreg IPA CBC programa Italija – Albanija – Crna Gora. Za projekte u Crnoj Gori predviđene Programom izdvojeno je 260.000 eura koji će biti refundirani iz sredstava Evropske unije odnosno Upravljačkog tijela prekograničnog programa saradnje Italija – Albanija – Crna Gora.

Razmotren je Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerva na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova. Vlada je odobrila preusmjerenje 570.000 eura za potrebe implementacije tematskog projekta „TO BE READY – IPA CBC Thematic project The flood and big fire forest, prediction, forecast and emergency management – Sistem ranog upozorenja, najave i upravljanja u vanrednim situacijama u slučaju poplava i velikih šumskih požara“ koji se realizuje u okviru IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje između Italije, Crne Gore i Albanije.

Usvojena je Informacija o šteti nastaloj na objektu đačkoj doma JU Dom učenika i studenata „Braća Vučinić” Nikšić. Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da za saniranje posljedica nevremena koje je pogodilo Nikšić 6. februara, iz sredstava Tekuće budžetske rezerve, uplati 30.000 eura ovoj ustanovi.

Vlada je usvojila Informaciju o projektu „Unapređenje efikasnosti pravosuđa” sa Prijedlogom aneksa sporazuma izmedju Vlade Crne Gore i Ujedinjenih nacija za razvoj i prihvatila Aneks sporazuma o zajedničkom finansiranju projekta između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Vlade Crne Gore. Aneksom se, u skladu sa sredstvima određenim ovogodišnjim budžetom obezbjeđuje 150.000 eura za realizaciju Programa.

Usvojena je Informacija o prijedlogu Aneksa br. 2 Ugovora o pružanju konsultantskih usluga na implementaciji druge faze „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama“. Vlada je prihvatila Aneks br. 2 Ugovora o pružanju konsultantskih usluga za Projekat kojim je predviđeno produženje trajanja konsultantskog ugovora za 11 mjeseci.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za unapređenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima) u kojem je navedeno da je u izvještajnom periodu, od 1. jula do 1. oktobra, realizovano 42 odsto aktivnosti, 43 odsto aktivnosti se realizuju u kontinuitetu, a realizacija 15 odsto aktivnosti nije počela. Vlada je zadužila više nadležnih subjekata da intenziviraju aktivnosti na realizaciji obaveza iz Akcionog plana.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada razmotrila i prihvatila predloge Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i donijela rješenja o prestanku mandata savjetnikâ potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vatroslava Belana, Dragoljuba Jankovića, Miodraga Kankaraša, Svetlane Mitrović i Sandre Veličković zbog podnošenja ostavki i generalne direktorice Direktorata za rudarstvo i geološka istraživanja u Ministarstvu ekonomije Biljane Jestrović, na lični zahtjev.

Za zamjenicu Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici, imenovana je Sandra Filipović, dosadašnja samostalna savjetnica I u stručnoj službi Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici.

Data je saglasnost da se za izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“- Podgorica, izabere Miomir Peruničić, dosadašnji vršilac dužnosti izvršnog direktora ovog društva.

SLUŽBA ZA ODN0OSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE