Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ugovori
Ministarstvo odbrane NATO PDD objavio konkurs za projekte u oblasti javne diplomatije

NATO PDD objavio konkurs za projekte u oblasti javne diplomatije

Vijesti/Najave
Ugovori
Ministarstvo odbrane Ugovor o isporuci rezervnih djelova

Ugovor o isporuci rezervnih djelova za opravku informaciono-komunikacionih sistema, zaključen sa “Mainframe” doo Podgorica;

Vijesti/Najave
Ugovori
Ministarstvo odbrane Ugovori o pružanju usluge i izvođenju radova

Ugovori o pružanju usluge i izvođenju radova

Vijesti/Najave
Načelnik Generalštaba na dvodnevnom virtuelnom sastanku Vojnog komiteta (MSSC)
Ministarstvo odbrane Načelnik Generalštaba na dvodnevnom virtuelnom sastanku Vojnog komiteta (MSSC)

Načelnik Generalštaba na dvodnevnom virtuelnom sastanku Vojnog komiteta (MSSC).

Vijesti/Najave
Ugovori
Ministarstvo odbrane Ugovori o pružanju usluge

Ugovor o pružanju usluge

Vijesti/Najave
Ugovori
Ministarstvo odbrane Javni poziv za davanje u zakup prostora za postavljanje samouslužnih aparata

Javni poziv za davanje u zakup prostora za postavljanje samouslužnih aparata za tople i hladne napitke i konditorske proizvode u objektima MO i VCG.

Vijesti/Najave
Ugovori
Ministarstvo odbrane Ugovori o pružanju usluge i isporuci

Ugovori o pružanju usluge i isporuci

Vijesti/Najave
Vojno medicinski centar od danas registrovan u nacionalnom zdravstvenom sistemu
Ministarstvo odbrane Vojno medicinski centar od danas registrovan u nacionalnom zdravstvenom sistemu

Vojno medicinski centar od danas registrovan u nacionalnom zdravstvenom sistemu.

Vijesti/Najave
Ugovori
Ministarstvo odbrane Knjiga procedura Ministarstva odbrane

Knjiga procedura Ministarstva odbrane

Vijesti/Najave
Ugovori
Ministarstvo odbrane Izvještaj o konsultacijama sa NVO

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa nevladinim organizacijama u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7