Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o državnom dugu na dan 30.06.2021. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 30.06.2021. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o državnom dugu na dan 31.12.2020. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 31.12.2020. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o državnom dugu na dan 30.09.2020. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 30.09.2020. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o državnom dugu na dan 30.06.2020. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 30.06.2020. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o državnom dugu na dan 31.03.2020. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 31.03.2020. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o državnom dugu na 31.03.2021. godine

Tokom prvog kvartala 2021. godine došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine, za oko 233,4 miliona eura. To prije svega uslj

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o državnom dugu na dan 31.12.2020. godine

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 31.12.2020. godine, iznosio je 4.330,83 miliona eura, ili 103,28 % BDP-a. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 3

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o državnom dugu na dan 30.09.2020. godine

IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOM DUGU NA DAN 30.09.2020.pdf

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o državnom dugu na dan 30.06.2020. godine

IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOM DUGU NA DAN 30.06.2020..pdf

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o državnom dugu na dan 31.03.2020. godine

IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOM DUGU NA DAN 31.03.2020.pdf

Vijesti/Najave
1