Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija Izvještaj o državnom dugu na dan 31.03.2022. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 31.03.2022. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o državnom dugu na dan 31.12.2021. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 31.12.2021. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o državnom dugu na dan 30.09.2021.godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 30.09.2021.godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o državnom dugu na dan 30.09.2021.godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 30.09.2021.godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o državnom dugu na dan 30.06.2021. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 30.06.2021. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o državnom dugu na dan 31.12.2020. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 31.12.2020. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o državnom dugu na dan 30.09.2020. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 30.09.2020. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o državnom dugu na dan 30.06.2020. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 30.06.2020. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o državnom dugu na dan 31.03.2020. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 31.03.2020. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o državnom dugu na 31.03.2021. godine

Tokom prvog kvartala 2021. godine došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine, za oko 233,4 miliona eura. To prije svega uslj

Vijesti/Najave
1