Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Krvavac sa Urbanom
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Državni sekretar Krvavac održao sastanak sa Nj.E. Karlom Urbanom, ambasadorom Češke u Crnoj Gori

Državni sekratar Ministarstva finansija i socijalnog staranja, g-din Branko Krvavac, sa saradnicima, primio je danas NJ. E. ambasadora Češke u Crnoj Gori, g-d

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javna rasprava o Nacrtu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini

Na osnovu člana 25 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list CG", br. 18/12 i 47/19),MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STA

Vijesti/Najave
Konsultacije PER
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Konsultacije o izradi Programa ekonomskih reformi 2022 - 2024.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) objavljuje javni poziv za konsultacije povodom izrade Programa ekonomskih reformi od 2022. do 2024. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o utvrđivanju cijene usluge dnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju koju pruža JU Dječji dom "Mladost" Bijela

Rješenje o utvrđivanju cijene usluge dnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju koju pruža JU Dječji dom "Mladost" Bijela

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o utvrđivanju cijene usluge pomoć u kući

Rješenje o utvrđivanju cijene usluge pomoć u kući

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o utvrđivanju cijene usluge personalna asistencija

Rješenje o utvrđivanju cijene usluge personalna asistencija

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Presuda Osnovnog suda u Podgorici u predmetu po tužbi Asanović Nebojše

Presuda Osnovnog suda u Podgorici u predmetu po tužbi Asanović Nebojše

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni poziv za vršioce dužnosti generalnih direktora direktorata

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja raspisalo je danas, 07. septembra 2021. godine, Javni poziv za vršioce dužnosti generalnih direktora direktorata.

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini za period od avgusta do decembra 2021. godine

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini za period od avgusta do decembra 2

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7