Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Spajić: "Naša borba za slobodu i demokratiju ne može biti u punom smislu bez slobode žena" - Zajedno protiv nasilja nad ženama

25.novembra je obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i ujedno od tog datuma počela je kampanja "16 dana aktivizma" kojom se obilježava bor

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI CG 2022-2024: Rasprava će trajati do 23. decembra 2021. godine

Crna Gora kao država kandidat za prijem u EU, u pretpristupnom periodu izrađuje Program ekonomskih reformi (PER). Program sadrži makrofiskalni okvir i poglavl

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja MFSS radi na unapređenju kvaliteta života OSI

MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOMMinistarstvo finansija i socijalnog staranja posvećeno i odgovorno radi na unapređenju kvaliteta života osoba sa invalid

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama o nacrtu sektorske analize za oblast zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, nacrt Sektorske analize i Predlog prioritetnih oblasti

Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama o nacrtu sektorske analize za oblast zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, nacrt Sektorske analize

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javne finansije u korist građana, podrška preduzećima u kriznim vremenima, privlačenje novih investicija i podsticanje većih plata

Tokom zvanične posjete Crnoj Gori, potpredsjednik Vlade Republike Sjeverne Makedonije, zadužen za ekonomska pitanja, koordinaciju ekonomskih odjela i investic

Vijesti/Najave
Konferencija za medije povodom povećanja plata zaposlenima u zdravstvu
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja „Vraćamo dug onima koji spašavaju ljudske živote“ - istorijsko povećanje plata zaposlenih u zdravstvenom sistemu

Povećanje zarada u zdravstvenom sistemu od 30 do 40 odsto je vraćanje dijela duga države onima koji spašavaju živote ljudi, a ovo je tek početak...

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o isplatama iz Državnog trezora za novembar 2021. godine

Izvještaj o isplatama iz Državnog trezora za novembar 2021. godine

Vijesti/Najave
GDDS 10
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Prihodi veći od plana, suficit i u oktobru

Izvještaj o izvršenju budžeta Crne Gore januar - oktobar 2021Suficit budžeta je iznosio 2,8 mil. € u oktobru ove godine, što je zabilježeno nakon suficita tri

Vijesti/Najave
Dvostruko oporezivanje
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Održani pregovori radi zaključivanja Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Crne Gore i Republike Češke

U periodu od 24. do 26. novembra, u Podgorici su održani pregovori između delegacija Crne Gore i Republike Češke u vezi zaključivanja Ugovora između Crne Gore

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Aribražni sud odbacuje sve tužbene zahtjeve koje je Addiko Bank AG podnijela protiv Vlade Crne Gore

Arbitražni sud konstituisan u skladu sa Pravilima Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova - ICSID (dio Svjetske banke) odbacio je navode Addik

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7