Akcija „STOP INFLACIJI“

Akcija „STOP INFLACIJI“

Kao odgovor na problem rasta cijena osnovnih životnih namirnica i visokih stopa inflacije Vlada je pokrenula akciju pod nazivom „STOP INFLACIJI”.

Antiinflaciona kulturna korpa