Biblioteka Vlade Crne Gore

ministarstvo prosvjete
Način sortiranja:
Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
Vlada Crne Gore Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za nacionalne i EU naučneprograme u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta određuje se dr BRANKO BULATOVIĆ, doktor ekonomskih nauka, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Verzija 1.0 Objavljeno: 10.09.2021. 14:51
Preuzmipdf199 KB
Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
Vlada Crne Gore Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
Dr IVANKI ANTOVIĆ, vršiteljki dužnosti generalne direktorice Direktorata zanacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, prestaje vršenje navedene dužnosti na lični zahtjev.
Verzija 1.0 Objavljeno: 10.09.2021. 14:49
Preuzmipdf194 KB
Prijava građenja objekta - 12-3321-1 Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Prijava građenja objekta - 12-3321-1 Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore
Prijava građenja objekta - 12-3321-1 Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore
Verzija 1.0 Objavljeno: 08.09.2021. 11:54
Preuzmipdf305 KB
Predlog za razrješenje državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
Vlada Crne Gore Predlog za razrješenje državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
Razrješava se MIROSLAV ANĐELIĆ dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, na lični zahtjev.
Verzija 1.0 Objavljeno: 06.09.2021. 07:17
Preuzmipdf193 KB
Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Ministarstva sporta Ruske Federacije o saradnji u oblasti fizičke kulture i sporta s Predlogom memoranduma
Vlada Crne Gore Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Ministarstva sporta Ruske Federacije o saradnji u oblasti fizičke kulture i sporta s Predlogom memoranduma
Bilateralni odnosi između Crne Gore i Ruske Federacije predstavljaju primjer prijateljske saradnje, osnažene kontinuiranom saradnjom u oblastima od obostranog interesa, zasnovane na ravnopravnosti i uzajamnom poštovanju.
Verzija 1.0 Objavljeno: 02.09.2021. 16:43
Preuzmipdf7 MB
Prijava građenja objekta - 12-3165-1 MINISTARSTVO PROSVJETE
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Prijava građenja objekta - 12-3165-1 MINISTARSTVO PROSVJETE
Prijava građenja objekta - 12-3165-1 MINISTARSTVO PROSVJETE
Verzija 1.0 Objavljeno: 24.08.2021. 11:43
Preuzmipdf234 KB
Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore - zaključci
Vlada Crne Gore Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore - zaključci
Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore s Predlogom sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori - zaključci
Verzija 1.0 Objavljeno: 23.07.2021. 14:23
Preuzmipdf422 KB
Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore
Vlada Crne Gore Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore
Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore s Predlogom sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u domovima učenika i studenata u Croj Gori
Verzija 1.0 Objavljeno: 15.07.2021. 15:22
Preuzmipdf67 KB
1 2 3 4 5 6 7