Biblioteka Vlade Crne Gore

ministarstvo prosvjete
Način sortiranja:
Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativno-pravne poslove, kadrovske i opšte poslove, drugostepeni postupak i nadzor organa državne uprave prosvjete, nauke, kulture i sporta u Ministarstvu
Vlada Crne Gore Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativno-pravne poslove, kadrovske i opšte poslove, drugostepeni postupak i nadzor organa državne uprave prosvjete, nauke, kulture i sporta u Ministarstvu
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativno-pravne poslove, kadrovske i opšte poslove, drugostepeni postupak i nadzor organa državne uprave prosvjete, nauke, kulture i sporta u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta određuje se DEJAN DAŠIĆ, diplomirani pravnik, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Verzija 1.0 Objavljeno: 29.12.2021. 15:29
Preuzmipdf202 KB
Prijava radova adaptacije - 12-4489-1 OPŠTINA PLUŽINE, MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Prijava radova adaptacije - 12-4489-1 OPŠTINA PLUŽINE, MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA
Prijava radova adaptacije - 12-4489-1 OPŠTINA PLUŽINE, MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA
Verzija 1.0 Objavljeno: 20.12.2021. 12:04
Preuzmipdf354 KB
Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta na potrošačku jedinicu Uprava za zaštitu kulturnih dobara
Vlada Crne Gore Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta na potrošačku jedinicu Uprava za zaštitu kulturnih dobara
Uprava za zaštitu kultunih dobara obratila se Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta dopisom broj 01-477/2021-2 od 24.11.2021. godine, kojim se zahtijeva preusmjeravanje sredstava za potrebe revalorizacije kulturnih dobara.
Verzija 1.0 Objavljeno: 16.12.2021. 17:05
Preuzmipdf45 KB
Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za tercijalno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
Vlada Crne Gore Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za tercijalno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za tercijalno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta određuje se NEDA OJDANIĆ, diplomirani matematičar i diplomirani menadžer internacionalnog biznisa, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Verzija 1.0 Objavljeno: 10.12.2021. 16:11
Preuzmipdf198 KB
1 2 3 4 5 6 7