Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija

Objavljeno: 21.03.2024. 15:09
Opis:
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija određuje se MARKO VUKAŠINOVIĆ, profesor fizičke kulture, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf105 KB