Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) upotrebljavanih motornih i priključnih vozila i inžinjerijskih mašina

Objavljeno: 10.02.2011. 16:51 Autor: mod

Ministarstvo odbrane Crne Gore na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj 03-9184 od 11.11.2010.godine,  objavljuje

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (TENDERSKA PRODAJA)

UPOTREBLJAVANIH MOTORNIH i PRIKLJUČNIH VOZILA I INŽINJERIJSKIH MAŠINA

 

Prodaju se vozila u sledećim kasarnama:

  <><>

Tip i vrsta motornih vozila

Kasarna

Masline –

Podgorica

Kumbor

Zagorič –

Podgorica

Danilovgrad

aerodrom

„Golubovci“

Teretna i specijalna motorna vozila iz programa Tam, Fap, Zil, Gaz.

157

54

11

 

 

Terenska motorna vozila marke: Pinzgauer, Fiat1107, Zastava AR55, Puch i Mitsubiši

47

15

5

1

2

 

Autobusi i minibusi marke:  Tam, Ford, Reno,Citroen

7

4

 

 

 

 

Automobili putnički raznih marki

12

9

 

 

 

 

Prikolice (razne)

49

 

6

1

 

 

Motocikli

2

 

 

 

 

 

Dizalice (razne)

1

3

5

 

 

 

Inžinjerijske mašine

7

 

 

8

1

 

Viljuškari

1

5

 

 

 

 

U k u p n o  -      413

283

90

27

10

3

 
 

Ministarstvo odbrane objavljuje javni poziv za prodaju motornih vozila, priključnih i inžinjerijskih mašina prikupljanjem ponuda (tenderska prodaja). Sredstva se mogu razgledati po sledećom:

-       u kasarni Kumbor od 14.02. do 18.02.2011. godine od 10,00 do 14,00 časova.

-       u kasarni Masline od 21.02. do 25.02.2011. godine od 10,00 do 14,00 časova.

-       u kasarnama Zagorič, Danilovgrad i Golubovci od 01.03. do 03.03.2011. godine od 10,00 do 14,00 časova.

 

Otvaranje ponuda  će sprovesti Komisija Ministarstva odbrane po sledećem:

 

Dana 21.02.2011. godine u kasarni «Masline» (vojnički restoran), sa početkom u 13,00 časova otvaraće se ponude za motorna vozila koja se nalaze u kasarni „Kumbor“.

Dana 28.02.2011. godine u kasarni «Masline» (vojnički restoran), sa početkom u 13,00 časova otvaraće se ponude za motorna i priključna vozila koja se nalaze u kasarni „Masline i Golubovci“.

Dana 04.03.2011. godine u kasarni «Masline» (vojnički restoran), sa početkom u 13,00 časova otvaraće se ponude za  motorna i priključna vozila, koja se nalaze u kasarnama „Zagorič, Danilovgrad i Golubovci“ i za inžinjerijaske mašine koje se nalaze u kasarnama „Masline, Danilovgrad i Golubovci“.

Uplata depozita od 10% od početne cijene, vršiće se na  blagajni VP 7010 Podgorica (kasarna Masline) u vremenu od 08,00 do 12,30 časova u dane  21 i 28.02. i 04.03.2011. godine.

5. Ponude se predaju Kancelariji VP 7010 Podgorica (kasarna Masline) u vremenu od 08,00 do 12,30 časova u dane  21 i 28.02. i 04.03.2011. godine..

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži:

-       Redni broj sredstva za koje je ponuđač zainteresovan,

-       ponuđena cijena izraženu u eurima,

-       tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača i

-       dokaz o uredno uplaćenom depozitu.

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) imaju sva pravna i fizička lica koja prilikom predaje pismenih ponuda u zatvorenim kovertama, dostave dokaz o uplaćenom depozitu 10% od početne cijene vozila .

Sva vozila se prodaju u viđenom stanju, te se naknadne reklamacije ne primaju.

Kriterijum za prodaju vozila je najveća ponuđena cijena, izražena u eurima koja ne može biti manja od početne cijene.

Sa najpovoljnijim ponuđačima biće zaključen ugovor o kupoprodaji vozila - mašina i isti će biti obavezni da iznos uplate u roku od 10 dana  od dana održane prodaje na žiro-račun prodavca br. 832 - 211 – 49 Ministarstva finansija za Ministarstvo odbrane. Ostalim ponuđačima biće vraćen depozit istog dana.

Prvorangirani ponuđač koji odustane od kupovine vozila, gubi pravo na povraćaj depozita.

U slučaju da dva ponuđača dostave istovjetne ponude za određeno vozilo, Komisija će na licu mjesta za takve ponuđače organizovati dodatnu licitaciju putem pismenih ponuda u zatvorenim kovertama, sve do izbora najpovoljnijeg ponuđača. U slučaju da oba ponuđača odustanu od prikupljanja ponuda (tenderska prodaja), oba gube pravo na povraćaj depozita.

 

Ponude treba predavati u zapečaćenim kovertama sa naznakom:

„Ministarstvo odbrane Crne Gore“

„ponuda za kupovinu vozila“

„ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja ponuda“

_________________________________________________________________________“.

                    (navesti redni broj vozila sa spiska i mjesto gdje se nalazi)

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ponude u nezapečaćenim kovertama kao i ponude bez uplaćenog depozita neće se uzeti u razmatranje. 

Prodaju vozila će sprovesti Komisija određena Rešenjem Ministra odbrane Crne Gore.

Spisak vozila za prodaju sa osnovnim podacima (marka i tip m/v, registarska oznaka, broj motora, broj šasije, godina proizvodnje i početna cijena) biće istaknut u kasarnama i na prijavnicama gdje će se razgledati vozila i dostupan je svakog dana svim zainteresovanim licima, a takođe nalazi se i na WEB sajtu ministarstva odbrane www.odbrana.gov.me  .

Kontakt telefon: svIk Goran Čavić  mob. 067/642-545, svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?