Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Odluku o nagradama za konkurs br. 119-63/15 za projekta izložbe crnogorskog tima za Crnogorski paviljon na XV Venecijanskom bijenalu arhitekture donio je žiri u petak, 06.05.2016. godine.

Objavljeno: 06.05.2016. 22:06 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odluku o nagradama za konkurs br. 119-63/15 za projekta izložbe crnogorskog tima za Crnogorski paviljon na XV Venecijanskom bijenalu arhitekture donio je žiri u petak, 06.05.2016. godine.

NAGRADE:

I nagrada
Rad pod šifrom THE TRIGGER 50 50 – 12.000,00 €

II nagrada
Ravnopravna podjela rad sa šifrom FIRST MAY – 2.000,00 €
Ravnopravna podjela rad sa šifrom ANTHROPOCENE – 2.000,00 €

III nagrada
Nije dodijeljena

Priznanja:
Rad pod šifrom PLURAL – 500,00 €
Rad pod šifrom LENTICULAR10 – 500,00 €


AUTORI:

Šifra „THE TRIGGER 50 50“ autorski tim: Marko Stjepčević; Nemanja Milićević
Šifra „FIRST MAY“ autorski tim: studio foka&bumbar
Srđan Tadić, d.i.a.; Marko Radonjić, d.i.a.; Anja Tadić, d.japanolog; Nikola Simanić, akademski slikar;
Saradnici, konsultanti: Lana Inić; Kujundžić Mišo; Nikola Koćalo; Dragana Baćović&Dušam Grubin
Šifra „ANTHROPOCENE“ autorski tim: Nevenka Rajković; Natalija Vujošević; Ivana Rajković; Vukša Vujošević
Šifra „PLURAL“ autorski tim: Anđelka Badnjar Gojnić; dr Irena Lagator Pejović
Šifra „LENTICULAR10“ autorski tim: Peter Andersen, Architect, MAA; Ivana Mihaljević, M.Arch.; Milica Ljumović, Maritime Spatial Planner, Msci
Šifra „CRYSTAL.EVOLUTION12345“ autorski tim: Šćepanović Jelena; Jablan Igor; Janković Andrija; Šestović Milivoje; Babić Milan
Šifra „TEUTA“ autorski tim: Šemso Kalač, Džana Mucević; Olivera Đokić; Mirjana Vukčević; Miloš Stevović; Irena Beloica
Šifra „tototeam123“ autorski tim: Marko Pejatović, BSc građevinarstva; Milica Bubanja, BSc in.politeh.; Mirko pejatović, BSc građevinarstva
Šifra „#sapientisat“ autorski tim: Semir Salemović, spec.sci.arh; Emira Toković, spec.vizuelnih komunikacija
Šifra „19SaS01“ autorski tim: mr arh. Tonja Ratić; mr arh. Marko Katnić; bsc.ing.politeh. Bojana Musić; bsc.ing.politeh. Kristina Bošković; bsc.ing.politeh. Bojan Blahović; Arman Pepeljak
Šifra „MIMART1117“ autor: Eldin Ljaić
Šifra „P.281“ autorski tim: Miloš Gačević, spec.sci.arh.; Gavrilo Vuković, spec.sci.arh.; Tamara Marović, spec.sci.arh.; Andrea Pajković, spec.sci.arh.; Nataša Ristelić, spec.sci.arh.
Šifra „omni volantis“ autorski tim: Savo Radović; Martin Dabović
Šifra „D9R5“ autorski tim: Bojan Vujović, M.arh; Nemanja Dulović, M.arh; Marija Proročić, M.arh
Šifra „FIL ROUGE“ autorski tim: Dr Iskra Đurić, dipl.ing.arh; Slavko Lekić, dipl.ing.arh.; Dušan Tomić, dipl.grafički dizajner
Šifra „FETH’“ autorski tim: Dino Kajević, Haris Dautović, Ahmed Divanović, Emir Matović


ŽIRI

Dijana Vučinić – predsjednik žirija
Bart Lootsma – član žirija
Katharina Weinberger – član žirija
Dragana Čenić – član žirija
Bernd Upmeyer – član žirija
Azra Vuković – član žirija
Robert Schäfer – član žirija


IZVJESTIOCI:

Ana Dobrašinović
Andrijana Sekulić


Napomena 1: Svi konkursni radovi su objavljeni na sajtu www.arhitektura.mrt.gov.me  

Izvještaj sa otvaranja koverti sa oznakom AUTOR

Odluka žirija

Završni izvještaj žirija

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?