Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za javne izvrsitelje

Objavljeno: 05.10.2018. 18:28 Autor: LJ.J.

MINISTARSTVO PRAVDE

objavljuje

Javni poziv

za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za javne izvrsitelje 

 

            Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za javne izvršitelje krajem oktobra 2018. godine.

            Shodno članu 65 Zakona o javnim izvršiteljima („Službeni list CG“, br. 61/11 i 22/17), ispit za javnog izvršitelja može da polaže lice koje je položilo pravosudni ispit.

            Uz zahtjev za polaganje ispita za javnog izvršitelja, kandidat je dužan da priloži ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu.

            Zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje ispita za javnog izvršitelja se podnosi Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica, u roku od 10 dana od dana            objavljivanja poziva. U zahtjevu je potrebno navesti i adresu, e-mail i kontakt telefon.               

            Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde:

            Momir Jauković, tel: 020 407-504, e-mail: momir.jaukovic@mpa.gov.me.

 

            Broj: 01-112-11586/18

            Datum: 5. oktobar 2018. godine

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?