Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio Predlog odluke o planu privatizacije za 2019.

Objavljeno: 02.02.2019. 00:35 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, utvrdio je danas, na XV sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, Predlog odluke o planu privatizacije za 2019. godinu i uputio ga Vladi na usvajanje.

Predlogom Odluke, pripremljenim na osnovu predlogâ nadležnih organa državne uprave, državnih fondova, kao i tenderskih komisija Savjeta, utvrđeni su ciljevi privatizacije, način i bliži uslovi i rokovi za njihovo izvršenje; metode privatizacije; spisak privrednih društva sa brojem i vlasničkom strukturom akcija koji su predloženi za privatizaciju; spisak lokaliteta predloženih za turističku valorizaciju i socijalni aspekt privatizacije.

Sa osnovnim ciljem većeg privrednog rasta, obezbjeđivanja novih radnih mjesta i zapošljavanja, povećavanja investicija i izvoza i stvaranja osnova za veća primanja i rast životnog standarda stanovništva uz povećanje konkurentnosti crnogorske privrede predloženi su:

I.Nastavak sprovođenja tendera za privatizaciju privrednog društva
1.      Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD - Igalo (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija)
Predmet tendera je 56,4806% akcijskog kapitala Društva, uz obavezu društva da realizuje investicioni program i/ili dokapitalizaciju

II.Početak pripreme za sprovođenje javnih tendera za privatizaciju privrednih društava:
1.      HG „Budvanska rivijera“ AD Budva (prodaja akcija nakon restrukturiranja)
Predmet Tendera je prodaja 58,7334% kapitala
2.      „Castello Montenegro“ AD Pljevlja (prodaja akcija)
Predmet Tendera je prodaja 86,8123% kapitala
3.      „Institut za crnu metalurgiju“ AD - Nikšić (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija)
Predmet tendera je prodaja 51,1159% kapitala

III.Valorizacija turističkih lokaliteta ili privrednih društava kroz model davanja u dugoročni zakup:
1.      Uvala Masline, „Utjeha“ za rt Odrač, Bušat, Bar
2.      Lokalitet koji se nalazi između Njivica i ušća Sutorine, Herceg Novi
3.      Lokalitet „Donja Arza“, Herceg Novi
4.      Lokalitet „Kabala for“, Herceg Novi
5.      Projekat turističke valorizacije lokacije „Mrkovi – Bijela Stijena“, Luštica, Herceg Novi
6.      Projekat Turistički kompleks „Ecolodge“ Lovćen, Nacionalni park Lovćen, Cetinje
7.      Ada Bojana - turistička valorizacija lokaliteta kroz razvoj, izgradnju, finansiranje i upravljanje ekskluzivnim turističkim kompleksom i dugoročni zakup ostrva Ada, Ulcinj
8.      Lokaliteti obuhvaćeni Prostornim planom posebne namjene „Bjelasica i Komovi” – Cmiljača i Žarski, opštine Mojkovac i Bijelo Polje

IV.Prodaja akcija na berzi:
1.      AD Papir Podgorica
2.      AD „Agrotransport“ – Podgorica
3.      HTP „Berane” AD – Berane
4.      AD „Dekor” – Rožaje
5.      AD „Metal produkt” – Podgorica
6.      AD „Montenegroturist” – Budva
7.      „Crnagoracoop“ AD – Danilovgrad
8.      „Ibarmond” AD – Rožaje

Savjet je razmotrio i predložio Vladi da usvoji Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2018. godinu sa Izvještajem o realizaciji plana privatizacije za 2018. godinu i Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2018. godinu. U izvještajima je navedeno da je Savjet održao u prošloj godini pet redovnih sjednica i četiri elektronske te da su realizovana 82 zaključka, da je realizacija četiri zaključka u toku, a da tri zaključka još nijesu dospjela na realizaciju.

Razmotren je Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu i izgradnji, koji se odnosi na „Luštica development” AD Tivat – projekat Luštica bay za 2018. godinu, koji je dostavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma. U Izvještaju proslijeđenom Vladi na usvajanje navedeno je, među ostalim, da je prošle godine svečano otvoren Hotel Chedi sa 111 smještajnih jedinica, kao i dio marine sa svom pratećom infrastrukturom i uređenjem terena, da je okončana primopredaja dvije vile i tri kuće u nizu, da je u toku izgradnja 95 apartmana, tri vile, četiri kuće u nizu, da je izgrađeno 3 km internih saobraćajnica te da je investitor u saradnji sa Opštinom Tivat sponzorisao rekonstrukciju dijela trase puta duž obale Đuraševića.

Ukupan iznos investicionih i drugih troškova od 2010. godine do 30.11.2018. godine, prema informacijama dobijenim od Luštice Development AD Tivat, iznosio je 181.237.464 eura, od čega je u 2018. godini utrošeno 47.528.999,003 eura – navedeno je u Izvještaju. U prošloj godini kompanija je u okviru društveno odgovornog poslovanja izdvojila 203.300 eura i sa više od dvije stotine hiljada eura sponzorisala projekte iz oblasti kulture, zdravstva, sporta i dr.

Razmotreni su Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo „Lastavica” sa tvrđavom „Mamula” za 2018. godinu u kojem je navedeno da se do marta očekuje završetak pripremnih radova, a u drugom kvartalu početak građevinskih radova i Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – Opština Herceg Novi za period 16.12.2017-20.12.2018. godine u kojem je navedeno, među ostalim, da su predstavnici Projektne kompanije informisali Koordinacioni tim da će idejno rješenje kompleksa „Montrose“ biti finalizovano poslije Nove godine, te da je cilj investitora da na jesen sljedeće godine bude sprovedena procedura za izbor izvođača radova na projektu.

Savjet je razmotrio Inicijativu za rješavanje statusa nenovčanog uloga Vlade Crne Gore u AD „Novi duvanski kombinat“ Podgorica, koju je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Vladi je predloženo da povuče nenovčani ulog koji je unijela u „Novi duvanski kombinat“ AD Podgorica i da dâ saglasnost da se po osnovu povraćaja nenovčanog uloga poništi 4.486.326 akcija „Novog duvanskog kombinata” AD Podgorica, koje su u vlasništvu Vlade Crne Gore i srazmjerno umanji akcijski kapital Društva, te da Vlada Crne Gore ostane akcionar u „Novom duvanskog kombinata AD – Podgorica“ sa ukupno 270.543 akcije, nominalne vrijednosti 1.00 eura, po osnovu novčanog uloga koji je unijela u ovo privredno društvo.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je predložio Vladi da dâ saglasnost na Odluku Odbora direktora HG „Budvanska rivijera“ AD – Budva o izboru modela i pokretanju postupka restrukturiranja Društva.

Razmotrena je Informacija o ispunjenosti uslova za vraćanje druge bankarske garancije „Global Ports Holdingu“, koju je dostavilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva. Vladi je predloženo da konstatuje da je „Global Ports Holding“ uložio 1.163.075,34 eura u sanaciju i ojačanje konstrukcije južne obale Gata 1 te da su se time stekli uslovi da ovoj kompaniji bude vraćena druga bankarska garancija.

Savjet je usvojio Informaciju o izboru savjetnika Tenderske komisije za privatizaciju po Pozivnom pismu za izbor savjetnika za privatizaciju društva „Castello Montenegro” AD – Pljevlja, sa Predlogom ugovora o pružanju konsultantskih usluga i ovlastio predsjednicu Tenderske komisije za privatizciju Dragicu Sekulić da u ime Savjeta potpiše sa ponuđačem „Iv Consulting” d.o.o – Budva, Ugovor o pružanju konsultantskih usluga Tenderskoj komisiji za privatizaciju društva „Castello Montenegro” AD – Pljevlja.

Usvojena je Informacija o potrebi produženja Ugovora o pružanju usluga pravnog savjetnika za projekat turističke valorizacije lokaliteta „Mrkovi – Bijela stijena”, Opština Herceg Novi sa Predlogom aneksa 2 i Predlogom za izmjenu garancije za dobro izvršenje posla. Prihvaćen je i Aneks 2 Ugovora o pružanju usluga pravnog savjetnika za ovaj projekat sa Predlogom za izmjenu bankarske Garancije za dobro izvršenje posla. Predsjednik Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta Pavle Radulović ovlašćen je da potpiše Aneks.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte se upoznao sa Informacijom Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 101-1965/6-2018 od 16.01.2019. godine, koja se odnosi na produžetak roka za završetak radova na objektu A1 hotelskog kompleksa „Crystal Rivijera” u Petrovcu. Rok završetka radova na objektu je 1. maj 2019. godine.Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?