Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

KONKURS ZA IMENOVANJE NOTARA

Objavljeno: 18.07.2019. 15:29 Autor: Lj.J.

 

 

 

 

Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18), Ministarstvo pravde raspisuje

 

 

K O N K U R S

ZA IMENOVANJE NOTARA

Za područje Osnovnog suda u Rožajama, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Rožajama.

Prijavu sa prilozima kojima dokazuje da ispunjava uslove za imenovanje notara u skladu sa članom 12 Zakona o notarima, kandidat podnosi Ministarstvu pravde u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa, na adresu:

Ministarstvo pravde, ul. Vuka Karadžića br. 3, 81 000 Podgorica.

Tekst konkursa će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva pravde:

http://www.pravda.gov.me.

Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde:

 

Nataša Novaković

tel: 020 407-506

e-mail: natasa.novakovic@mpa.gov.me

 

Broj: 01-112-8074/19

Podgorica, 17.07.2019. godine

 

Prijavite se elektronskim putem preko portala eUprava: kliknite na LINK za prijavu

Lj.J.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?