Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima i rasterecenja sudova od ove vrste predmeta januar 2018 decembar 2018

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?