Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Veliki uspjeh Crne Gore u arbitražnom postupku protiv Olega Deripaske

Objavljeno: 16.10.2019. 20:36 Autor: MEK
Investicioni arbitražni postupak između g. Olega Deripaske i Crne Gore konačno je okončan 15. oktobra 2019. godine, kada je postupajući arbitražni tribunal strankama dostavio svoju konačnu odluku.

Takvom odlukom, arbitražni tribunal je jednoglasno utvrdio da bilateralni sporazum o zaštiti stranih investicija koji je zaključen između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije, nije primjenljiv na Crnu Goru. Stoga, arbitražni tribunal se oglasio u potpunosti nenadležnim i odbio da dalje odlučuje o tužbenim zahtjevima g. Deripaske. Arbitražni tribunal je, dodatno, odredio da g. Deripaska Crnoj Gori nadoknadi sve troškove arbitraže i pravnog zastupanja koje je Crna Gora do sad snosila u ovom postupku.

G. Deripaska je ovaj arbitražni postupak pokrenuo decembra 2016. godine tvrdeći da je Crna Gora prekršila više obaveza sadržanih u pomenutom sporazumu o zaštiti stranih investicija. Iako nije bila opredijeljena tačna vrijednost spora, prethodno je najavljivano da će biti zahtijevana naknada štete ne manja od 600 miliona eura. Donošenjem konačne odluke u ovom postupku, Crna Gora je u potpunosti pobijedila potpuno neosnovane argumente g. Deripaske, i time odnijela još jednu u nizu pobjeda protiv g. Deripaske i njegovih kompanija.

Podsjećanja radi, ovo je bio treći arbitražni postupak pokrenut protiv Crne Gore u vezi sa privatizacijom, poslovanjem i stečajem KAP-a. Prethodna dva postupka je pokrenula kiparska kompanija g. Deripaske, CEAC Holdings Limited, pri čemu jedan po osnovu bilateralnog sporazuma o zaštiti stranih investicija između Srbije i Crne Gore i Republike Kipar, a drugi po osnovu Ugovora o poravnanju iz novembra 2009. godine.

U oba takva postupka postupajući arbitražni tribunali su odbijali CEAC-ove zahtjeve i dosudili Crnoj Gori troškove postupka. CEAC i dalje odbija da dobrovoljno isplati iznose na koje je obavezan pomenutim arbitražnim odlukama, i opstruira sudske postupke kroz koje Crna Gora pokušava prinudno da naplati svoja potraživanja.

Arbitražni tribunal u postupku protiv g. Deripaske činili su predsjedavajuća Jean Kalicki, i ko-arbitri Brigitte Stern i Zachary Douglas QC.

Crnu Goru su zastupali advokatska kancelarija Moravčević Vojnović i partneri AOD (u saradnji sa Schönherr) iz Beograda (advokati Slaven Moravčević, Jelena Bezarević Pajić, Tanja Šumar i Vanja Tica) i David Pawlak iz Varšave i Vašingona. Tužioca su u ovom postupku zastupali Egorov Puginsky Afanasiev & Partners (Moskva), prof. Guglielmo Verdirame i dr Kate Parlett (London) i Hecate Legal Advisory LLC (Moskva).

MINISTARSTVO EKONOMIJE
BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?